German-Turkish translations for überrascht:

şaşırmış · other translations

überrascht şaşırmış

Ich muss sie überraschen, aber wie kann ich eine Super-Spionin überraschen?

Onu şaşırtacak bir şey. Ama bir süper ajanı nasıl şaşırtabilirsin ki?

Der Käse ist auch überraschend genießbar.

Şaşırtıcı bir şekilde peynir de yenebilir.

Mr. Premierminister, Diese Nachricht hat uns alle überrascht.

Sayın Başbakan, bu haber hepimizi çok şaşırttı.

Click to see more example sentences