German-Turkish translations for übersehen:

kaçırmak · gözden kaçırmak · other translations

übersehen kaçırmak

Aber ich übersehe immer noch etwas.

Ama gözden kaçırdığım bir şey var.

Vielleicht habe ich etwas übersehen.

Belki kaçırdığım bir şeyler vardır.

Hatte ich etwas übersehen?

Kaçırdığım bir şey mi var?

Click to see more example sentences
übersehen gözden kaçırmak

Aber ich übersehe immer noch etwas.

Ama gözden kaçırdığım bir şey var.

Wie konnten Sie das übersehen?

Bunu nasıl gözden kaçırdın?

Nichts gegen TARU aber die simple Tatsache ist, sie müssen etwas übersehen haben.

TYMB alınmasın, ama basit gerçek şu ki, bir şeyi gözden kaçırmış olmalılar.

Click to see more example sentences