German-Turkish translations for überspringen:

atlamak · other translations

überspringen atlamak

Er hat zwei Klassen übersprungen.

İki sınıfı okumadan atladı.

Schätze Weinen überspringt eine Generation.

Ağlama genleri bir nesil atlıyor, sanırım.

Aber Amadeu übersprang zwei Klassen, so intelligent war er.

Amadeu iki sınıf atladı. O kadar zekiydi yani.