German-Turkish translations for übertragen:

aktarmak · geçirmek · nakletmek · taşımak · transfer etmek · yayınlamak · other translations

übertragen aktarmak

Computer, alle Kommandocodes an Captain Picard übertragen.

Bilgisayar, tüm komuta kodlarını Kaptan Jean-Luc Picard'a aktar.

Dann übertragen Sie es zurück!

O zaman geri aktar! Hemen!

übertragen geçirmek

Sexuell übertragene Krankheiten, Raubbau am Genmaterial.

Cinsel yolla geçen hastalıklar, gen kaynaklarının tüketilmesi.

Ezra hat mir die Leitung für die Spendensammlung der RGOCC übertragen.

Ezra beni RGOKM için bağış toplama işlerinin başına geçirdi.

übertragen nakletmek

Nicht Naomi. Computer, Designparameter auf Replikator übertragen.

Bilgisayar, bu dizayn parametrelerini sentezleyiciye naklet.

übertragen taşımak

Ratten sind dafür bekannt Lassafieber, Hantaviren, Salmonellen und, natürlich, den schwarzen Tod zu übertragen.

Sıçanlar, Lassa ateş taşımak için bilinmektedir, hantavirüs, Salmonella ve, tabii, olmaz Siyah ölümü unutmak.

übertragen transfer etmek

Computer, alle Kommandocodes auf den Doktor übertragen.

Bilgisayar, bütün komuta kodlarını holografik doktora transfer et.

übertragen yayınlamak

Alle Morgensendungen übertrugen es live.

Tüm sabah programları canlı yayınladı.