German-Turkish translations for üblich:

olağan · yaygın · alışılmış · genel · geleneksel · other translations

üblich olağan

Ein üblicher Bühnenapparat für Entfesselungen?

Kaçış numaralarında kullanılan olağan düzenekler yani?

Übliche Dinge zwischen uns Bauern.

Çiftçiler arasında olağan şeyler.

Das Übliche, Migräne, Widerstände im Raum.

Olağan baş ağrıları, odalarda bekleme

Click to see more example sentences
üblich yaygın

Es sieht mehr nach üblichen Missbrauch aus.

Bu daha çok yaygın bir suiistimal gibi görünüyor.

Das ist eine übliche Erstreaktion auf die Therapie.

Terapiye verilen yaygın bir ilk tepkidir bu.

üblich alışılmış

Die übliche Prozedur, Mr. Reese.

Alışılmış formaliteler, Bay Reese.

Das ist nicht das übliche spiel, ich fühle es.

Bu alışılmış bir oyun değil, bunu hissedebiliyorum.

üblich genel

Savanten ist nicht Ihr übliches Terrain, oder?

Savantlar genellikle sizin alanınız değil, değil mi?

Ich vermisse dich." Das Übliche.

Seni özlüyorum." Gibi, genel.

üblich geleneksel

Ist dies ein übliches Geschenk?

Bu geleneksel bir hediye mi?