German-Turkish translations for Adel:

asalet · other translations

Adel asalet

Und in dieser wundervollen Lautlosigkeit liegt ihr besonderer Adel.

Ve bu muhteşem sessizlik içinde, onun özel asaleti ikamet eder.

Dort gab es Magie, Adel, und unvorstellbare Brutalität;

O zamanlar sihir vardı; asalet ve hayal edilemeyecek zulüm;