German-Turkish translations for Affäre:

şey · · mesele · other translations

Affäre şey

Wenn es keine Affäre mit Humphrey ist, dann hat dich etwas anderes verändert.

Eğer Humphrey ile bir ilişki değilse seni başka bir şey değiştirmiş.

Nichts zeigt eine Affäre so sehr, wie zerzauste Haare.

Hiçbir şey böyle bir patavatsızlığı ortaya çıkaramaz.

Es ist ja keine Affäre oder so was in der Art.

Bu bir ilişki ya da benzeri bir şey değil,.

Affäre

Und ich glaube meine Mutter hat ein Affäre.

Ve sanırım annemin bir ilişkisi var. İyi .

Affäre mesele

Mein jüngster Sohn musste das Land verlassen wegen der Sollozzo-Affäre.

En küçük oğlum ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldı. Sollozzo meselesi yüzünden.