Agrar

Ich habe offizielle Regierungsmeldungen gefälscht sowie Statistiken zur Agrar und Industrieproduktion.

Hükümet duyurularını çarpıttım ve söylenenleri tahrif ettim Tarımsal ve sanayi ürünlerine fiyat biçtim.

Ihr seid zwei ganz liebe Agrar-Nutztierchen.

İkiniz de çok tatlı birer domuz insanısınız.