Aktenkoffer

Da standen ein paar Aktenkoffer.

Birkaç çanta vardı orada.

Haben Sie wirklich Nuklearzünder in diesem Aktenkoffer?

O çantada gerçekten nükleer tetikleyiciler mi var?

Du willst Antworten? Ich will den Aktenkoffer.

Sen bazı cevaplar istiyorsun, ben de çantayı.

Politovskys Aktenkoffer enthielt biografisches Material über Ihren Donald Brown, Direktor des FBI.

Politovsky'nin çantası biyografik materyallerle doluydu Donald Brown hakkında, FBl Müdürünün.

Jen, diese Männer sie wollen den Aktenkoffer.

Jen bu adamlar şu evrak çantasını istiyorlar.

In einem Aktenkoffer?

Evrak çantasında mı?

Schau mal Gordon Gekko an. Aktenkoffer.

Gordon Gekko çantası var bakın?

Gib ihnen den Aktenkoffer, Jen.

Evrak çantasını onlara ver Jen!

Bring mir den Aktenkoffer und dann reden wir, okay?

Bana çantayı getir, sonra konuşalım olur mu?

In Pollux Troys Aktenkoffer.

Pollux Troy'un çantasında bulundu.