Aktivitäten

Keine Kreditkarten Belege, keine keine Abhebungen.. keine finanziellen Aktivitäten überhaupt.

Hiç kredi kartı kullanmamış, bankadan para çekmemiş, hiçbir finansal aktivitesi yok.

Ich stelle hyperaktive fibrogene Aktivität fest.

Hiperaktif fibrojenik aktivite saptıyorum. Bu garip.

Positronische Aktivität unverändert.

Pozitronik etkileşim değişmedi.

Kein Hauch einer anfallsähnlichen Aktivität.

Nöbet benzeri bir aktivite belirtisi yok.

Zeig auch Jonas' letztjährige Aktivität.

Jonas'ın geçen yılki aktivitelerini de çıkar.

Keine außerplanmäßigen Aktivitäten mehr.

Müfredat dışı başka aktivite yok.

Exekutieren wir eine kulturelle Aktivität.

Bugün kültürel bir etkinlik yapacağız.

Nach sexueller Aktivität.

Cinsel aktiviteden sonra.

Ebenso Ihre elektrophoretische Aktivität.

Elektroforetik hareketliliğin de artmış.

Wärmebild zeigt minimale Aktivität.

Termalde çok az faaliyet gözüküyor.