German-Turkish translations for Alias:

namı diğer · diğer adıyla · alias · other translations

Alias namı diğer

Wir befinden Thomas Larson, alias Shorty, der folgenden Straftaten für schuldig:

Thomas Larson, nam diğer Bastıbacak Larson sayacağım suçlardan suçlu bulunmuştur.

Zugriff auf geöffnete Akte über Anton Schott, alias der Puppenmacher.

Anton Schott'ın açık dosyasına erişiliyor. Nam diğer; Oyuncak Bebekçi.

Nick Charles, alias Paul Clarke, was?

Nick Charles, nam diğer Paul Clarke, ha?

Click to see more example sentences
Alias diğer adıyla

Lenny Pachaca, ein Postenchefkoch, Arbeitet unter dem Alias "Lenny Machaca.

Lenny Pachaca, saha aşçısı. Diğer adı "Lenny Machaca" altında çalışıyor.

Zero cool, und paul Cook, alias Lord Nikon.

Zero Cool, ve paul Cook, diğer adıyla Lord Nikon.

Dade Murphy, alias Crash Override, auch bekannt als

Dade Murphy, diğer adıyla Crash Override, ve diğer adıyla

Click to see more example sentences
Alias alias

Alias Jonas Nightengale, geborener Jack Newton, kommt nicht aus den Appalachen.

Alias Jonas Nightengale, Jack Newton doğumlu, Appalachian dağlarında falan değil,