German-Turkish translations for Anführer:

önder · other translations

Anführer önder

Jetzt haben sie einen Anführer.

Şimdi bir önderleri var.

Das ist Mathesar, der Anführer.

Bu Mathesar, onların önderi.