German-Turkish translations for Anschein:

görünüş · other translations

Anschein görünüş

Dem Anschein nach, nur auf euren knochigen Ärschen herumgehockt.

Görünüşe göre kemikli kıçlarınızın üzerine oturuyorsunuz ama.

Trotz des Anscheins ist unsere Teilnahme hieran nicht rein solidarisch.

Görünüşün aksine, bu işteki katılımımız hayır için değil.