German-Turkish translations for Antwort:

cevap · yanıt · karşılık · other translations

Antwort cevap

Sie haben immer eine Antwort.

Her zaman bir cevabın var.

Leute, wir brauchen eine Antwort.

Beyler bir cevap gerekiyor.

Eine Antwort, eine Frage!

Her cevaba, bir soru.

Click to see more example sentences
Antwort yanıt

Nein, diese Antwort ist unakzeptabel für mich.

Hayır, bu yanıt benim için kabul edilemez.

Antwort Nummer eins:

Bir numaralı yanıt:

Bitte antworten Sie, Mr. Garcia.

Lütfen yanıt verin Bay Garcia.

Click to see more example sentences
Antwort karşılık

Und vor zwei Monaten erhielt ich eine Antwort.

İki ay önce de mektubuma bir karşılık aldım.

Du betest, Lace, aber deine Götter antworten nicht.

Lace, dua ediyorsun ama Tanrıların karşılık vermiyorlar.