German-Turkish translations for Anzug:

takım · elbise · takım elbise · kostüm · Süit · other translations

Anzug takım

Einen neuen Anzug?

Yeni bir takım?

Morgen bekomme ich meinen Anzug.

Yarın takım elbisemi alacağım.

Er trug einen schwarzen Anzug.

Siyah bir takım elbise giyiyordu.

Click to see more example sentences
Anzug elbise

Sie haben ihm einen kleinen Anzug angezogen!

Bir de küçük takım elbise giydirmişler!

Anzug-Typ, komm schon!

Takım elbiseli, hadi!

Er trägt einen schwarzen Anzug.

Siyah bir takım elbise giymiş.

Click to see more example sentences
Anzug takım elbise

Sie haben ihm einen kleinen Anzug angezogen!

Bir de küçük takım elbise giydirmişler!

Trägt einen blauen Anzug.

Mavi takım elbisesi var.

Frankie trägt einen Anzug.

Frankie takım elbise içinde.

Click to see more example sentences
Anzug kostüm

Ist das eine Art Anzug? Nein.

Yani bu bir çeşit kostüm falan mı?

Gelber Anzug, rote Blitze und böse

Sarı kostüm, kırmızı yıldırım ve kötülük

Also, es ist ein Anzug?

Demek bu bir kostüm.

Click to see more example sentences
Anzug Süit

Ein Klettband-Anzug, von Frederic Wurm.

Bu yapışkan süit Frederic Worms'un tasarımı.