German-Turkish translations for Aufstieg:

çıkış · yükselme · other translations

Aufstieg çıkış

Aber manchmal, sahen die Leute rauch vom Schornstein aufsteigen.

Ama bazen insanlar bacasından duman çıktığını görürmüş.

Islands Spekulationsblase ließ Leute wie Jón Ásgeir Jóhannesson aufsteigen.

Balon, Jön Asgeir Johannesson gibi insanların ortaya çıkmasına yol açtı.

Aufsteigen und weg.

Yükselmek ve çıkmak.

Aufstieg yükselme

Aufstieg ein Kilometer.

Yükselmeye bir kilometre.

Aufstieg in drei, zwei, eins.

Yükselme başlıyor. Üç, iki, bir.

Man kommt durch ein Felsentor östlich von Buchara dann beginnt der Aufstieg zum Pamir.

Kayadan yapılmış bir kapıdan giriyorsunuz! Doğu Bukhara'da Ve Pamir Dağları yükselmeye başlıyor.