German-Turkish translations for Ausschuss:

kurul · heyet · komite · other translations

Ausschuss kurul

Wir kennen ein Ausschuss Mitglied.

Tanıdığımız bir yönetim kurulu üyesi var.

Dr. Kelso hat gekündigt, also hat der Ausschuss Dr. Cox zum "Interrims" Chefarzt ernannt

Dr. Kelso istifa etmişti, bu yüzden yönetim kurulu, Dr. Cox'u vekaleten başhekim yapmıştı.

Der Ausschuß hält dir Lobreden.

İdare Kurulu seni methediyor.

Ausschuss heyet

Der Ausschuss will uns mit einem unangekündigten Meeting überrumpeln.

Heyet bizi ani bir toplantıyla tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Seitdem versucht dieser Ausschuss die Geschehnisse zu rekonstruieren.

O günden beri bu Heyet yaşananları detaylıca araştırmaya çalışıyor.

Ausschuss komite

Ich will diesen Ausschuss!

Ben bu alt komiteyi istiyorum.

Ich verpasste kein Meeting und leitete fastjeden Ausschuss.

Bir toplantı dahi kaçırmadım ve her komiteye öncülük yaptım.