German-Turkish translations for Austausch:

takas · değiş tokuş · tokuş · değişim · verişim · other translations

Austausch takas

Aguilar will den Austausch um Mitternacht.

Aguilar takası gece yarısı yapmak istiyor.

Daher wird es einen Geisel-Austausch geben, bevor wir beginnen. Weise.

Bu nedenle, güvenmeye başlamadan önce rehine takası olacak.

Betrachten Sie es als Austausch, Sandra.

Bunu bir takas olarak düşün Sandra.

Click to see more example sentences
Austausch değiş tokuş

Ein einfacher Austausch, Mr. Grant.

Basit bir değiş-tokuş, Bay Grant.

Der Austausch findet jetzt statt.

Değiş tokuş şimdi gerçekleşiyor.

Für den Austausch.

Değiş tokuş için.

Click to see more example sentences
Austausch tokuş

Ein einfacher Austausch, Mr. Grant.

Basit bir değiş-tokuş, Bay Grant.

Der Austausch findet jetzt statt.

Değiş tokuş şimdi gerçekleşiyor.

Für den Austausch.

Değiş tokuş için.

Click to see more example sentences
Austausch değişim

Wir wissen genau, wann er den Austausch vornehmen wird.

Değişimi tam olarak ne zaman yapacağını biliyoruz.

Das ist Areola, unsere neue Austausch-Schülerin.

Bu Areola, Bizim yabancı değişim öğrencimiz.

Austausch verişim

Ich lasse mich nicht austauschen, Graf.

Beni takas etmene izin vermeyeceğim kont.