German-Turkish translations for Bürde:

yük · other translations

Bürde yük

Aber dein Vater trägt eine zusätzliche Bürde.

Ama babanın omzunda fazladan bir yük var.

Ein krankes Kind ist ist eine teure Bürde.

Hasta bir çocuk,Bu çok pahalı bir yük

Arthur trägt eine schwere Bürde.

Arthur'un üstünde büyük bir yük var.

Click to see more example sentences