German-Turkish translations for Band:

grup · bant · kurdele · bağ · şerit · bağlantı · other translations

Band grup

Grüne eine Vokuhila-Band, Gartenarbeit

Bir grup kurarsın, kendi bahçeni

International Silver String Submarine Band.

Uluslararası Gümüş Teller Denizaltı Grubu.

Ich wollte eine Band für jeden Planeten haben.

Her gezegen için. Bir müzik grubu istedim.

Click to see more example sentences
Band bant

Vergleich von Band D, Hirnwellenmuster von Lieutenant Mira Romaine, und Band H, Hirnwellenmuster der fremden Lebenseinheit.

Bant D, Teğmen Mira Romaine beyin elektriksel haritası Bant H, yabancı bir hayat biriminin beyin elektriksel haritası.

Schau, Kleiner, da ist das Band.

Bak ufaklık, işte bant burada.

Irgendeine Art robustes Band.

Sağlam bir bantla işte.

Click to see more example sentences
Band kurdele

Er gewann ein blaues Band und biss den Preisrichter.

Bir mavi kurdele daha kazandı ve hakemi ısırdı.

Keine Strangulation, kein rotes Band.

Boğulma yok, kırmızı kurdele de yok.

Jeder nimmt sich ein Band.

Herkes bir kurdele alsın.

Band bağ

Er benutzt eine Art Band, vielleicht einen Gurt?

Bir tür bağ kullanıyor, kemer de olabilir.

Ja. Haben wir ein besonderes Band?

Aramızda özel bir bağ var?

Ein festes Band.

Dehşetli bir bağ.

Band şerit

Ich wiederhole: Dein Navi-Band ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit.

Tek iletişim aracımızın Navi-şeridi olduğunu tekrarlamak isterim.

Die Schreibmaschinentasten sollten Eindrücke auf den Band-Fasern hinterlassen haben.

Daktilo tuşlarının şeridin liflerinde iz bırakmış olmaları lazım.

Band bağlantı

Zwischen Riesen und Menschen zerschnitt Erik das Band.

Erik bağlantı kopmuş. Devleri ve erkekler arasında.