German-Turkish translations for Bank:

bank, banka · sıra · kumarhane · other translations

We also found translations for word bank in Turkish.

Bank bank, banka

Nachdem die Bank zwangsvollstrecken ließ, hat Verdiant sein Eigentum im Leerverkauf erworben.

Banka ipotekli malı aldıktan sonra Verdiant açığa satışta adamın mülkünü almış.

Yeah, yeah, ich brauche neue Codes für die "Cayman Bank und Trust",

Evet, evet Cayman adalarındaki banka için yeni şifrelere ihtiyacım var,

Mein Sohn hasst mich und jetzt will die Bank mir mein Haus wegnehmen.

Oğlum benden nefret ediyor ve şimdi de banka evimi elimden almak istiyor.

Click to see more example sentences
Bank sıra

Nächster Posten, auch aus der Konkursmasse der Jersey Central Bank, ein MICR-Encoder, ein Gerät zum Kodieren von Bankschecks.

Sıradaki parça da Jersey Central Bankası'nın haciz mallarından. Bu bir MlCR makinesi, banka çeklerini kodlamak için kullanılır.

Scheune, Tiger, Auto, Hammer, Baum, Telefon, Toaster, Haus, Puppe, Football, Buch, Schirm, Bank, Büroklammer.

Ahır, kaplan, araba, çekiç, ağaç, bina, bardak, telefon, tost makinesi ev, bebek, futbol, kitap, şemsiye, sıra, ataç.

Bank kumarhane

Eine Bank, ein Kasino, Fluggesellschaften.

Banka, kumarhane, hava yolları imtiyazı.