German-Turkish translations for Basis:

üs · merkezli · temel · bazlı, baz · temelli · karargâh · baş · other translations

Basis üs

Noch eine geheime Basis?

Bir gizli üs daha mı?

Ich muss zur Basis zurück.

Üsse geri dönmem lazım.

Brodericks neue Basis.

Broderick'in yeni üssü.

Click to see more example sentences
Basis merkezli

Canus-Schwarmführer, zurück zur Basis.

Canus uçuş lideri, merkeze dön.

Luftpatrouille an Basis.

Hava Kontrol'dan Merkeze,

Das sind Basis-Koordinaten, Dienstpläne, Ziel-Städte.

Merkezlerin koordinatları, personel çizelgeleri, hedef şehirler.

Click to see more example sentences
Basis temel

Und das ist keine gute Basis für eine Beziehung.

Bu da bir ilişki için sağlam bir temel değil.

Kopf, Herz und Basis.

Tepesi, kalbi ve temeli.

Steve ist Maidens musikalische Basis.

Steve, Maiden'ın müzikal temeli.

Click to see more example sentences
Basis bazlı, baz

Eine leistungsstarke Basis, auch als Ätznatron bekannt.

Kostik soda adıyla da bilinen güçlü bir baz.

Basis temelli

Sie haben Waffen auf Polaron-Basis und auto-regenerative Schilde.

Geminin silahları polaron temelli ve kendisini yenileyebilen kalkanlara sahip.

Basis karargâh

Das ist Onkel Yoshitsunes geheime Basis.

Burası, Yoshitsune amcanın gizli karargahı.

Basis baş

Auf der Kosten-pro-Kugel-Basis muss er Ihr bester Kunde sein.

Mermi başına para aldığına göre, en iyi müşterin olmalı.