German-Turkish translations for Bauten:

bina · other translations

Bauten bina

Ich werde in Iquitos eine Oper bauen, und Caruso wird sie eröffnen.

Iquitos'da bir opera binası yaptıracağım, ve açılışını da Caruso yapacak.

Nächsten Sommer bauen wir ein Pool-Haus.

Gelecek yaz bir havuz binası yaptıracağız.