German-Turkish translations for Bedarf:

ihtiyaç · talep · other translations

Bedarf ihtiyaç

Die East India Trading Company bedarf Eurer Dienste.

Doğu Hindistan Ticaret Şirketi'nin hizmetinize ihtiyacı var.

Es bedarf nur ein bisschen Make-Up.

Sadece biraz makyaja ihtiyacı var.

Bedarf talep

Immerhin gab es kein internationales Copyright-Recht und es gab befriedigenden Bedarf.

Nihayetinde, uluslararası bir telif hakkı kanunu yoktu ve talebi karşılıyorlardı.