German-Turkish translations for Befugnis:

yetki · güç · other translations

Befugnis yetki

Colonel Maybourne hat die Befugnis, die Tollaner sofort umzusiedeln.

Albay Maybourne Tollanlılar'ı devralmak için tam yetkiye sahip.

Über Befugnisse sprechen wir später.

Yetkiler hakkında daha sonra tartışırız.

Befugnis güç

Feinstaub ohne besondere Befugnisse.

Taneciklerin sihirli güçleri yoktur..