German-Turkish translations for Beitrag:

katkı · yazılar, yazı · other translations

Beitrag katkı

Ich leistete einen unschätzbaren Beitrag zur Literaturwissenschaft.

İngiliz edebiyatı disiplinine çok değerli katkılarda bulundum.

Kein sozialer Beitrag kein gar nichts.

Hiçbir sosyal katkı hiçbir şey olmadan.

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass höhere Oberflächentemperaturen Beitrag zur extremen Wetterereignisse.

Bilimsel olarak kanıtlanmış, yüksek yüzey sıcaklıkları olağandışı hava olaylarına katkıda bulunur.

Click to see more example sentences
Beitrag yazılar, yazı

Ihr hattet eine Theorie, schriebt eine Publikation, leistetet einen wirklichen Beitrag.

Bir teoriniz var, bir makale yazdınız gerçek bir yazı oluşturdunuz.

Ich möchte einen Beitrag schreiben über Lydia Gonzales.

Lydia González hakkında bir yazı yazmak istiyorum.

Professor Chowdhry ist ein Finanzexperte und ich schreibe einen Beitrag über seine "Financial Access at Birth" Initiative.

Profesör Chowdhry finans uzmanıdır ve ben de girişimindeki finansal kaynaklarla ilgili bir yazı hazırlıyorum.