Bekenntnisse

Also wenn ich dieses Bekenntnis ablege

O halde eğer bu müdafaayı kabul edersem

Blickst hinter das Starren und die Bekenntnisse der Lust.

Bakışlarının ardına Ve arzularının itiraflarına bak

Es ist ein trauliches Gelübde nur. Ein zart Bekenntnis.

Daha yakından bir yemindir verilmiş sözü güçlendirir.

Pamela will das schuldig-unschuldig Bekenntnis nicht, aber Megan schon.

Pamela Alford müdafaasını kabul etmek istemiyor ama Megan istiyor.