German-Turkish translations for Belastung:

yük · yükümlülük · other translations

Belastung yük

Vielleicht dachten Sie, er wäre eine Belastung.

Belki de sen onun bir yük olduğunu düşündün.

Es ist manchmal eine Belastung.

Bu bazen ağır bir yük olyor.

Ich weiß, dass es eine Belastung ist, aber

Bunun büyük bir yük olduğunu biliyorum, ama

Click to see more example sentences
Belastung yükümlülük

Er ist eine Belastung, Ray

O bir yükümlülük Ray.

Du bist eine Belastung, Emily.

Bir yükümlülük oldun, Emily.

Agent Forrest diagnostizierte Ihre emotionale Bindung als Belastung,

Ajan Forrest, duygusal iletişiminizi yükümlülük olarak tanıladı.