German-Turkish translations for Benutzung:

kullanım · kullanış · other translations

Benutzung kullanım

Mord, Benutzung verbotener Werkzeuge, Ausübung vorgeschriebener Riten.

Cinayet, yasak aletlerin kullanımı, yasak inanışların icrası.

Es pingt Ihre Zentralserver an, wenn es in Benutzung ist, oder?

Kullanımda olduğu zaman merkez sunucularınıza ping gönderiyor, değil mi?

Zydrate-Benutzung denken und seinen Missbrauch

Zydrate kullanımı ve istismarı hakkında

Benutzung kullanış

Unerlaubte Benutzung des Replikators ist kein Kapitalverbrechen.

Yemek hanedeki sentezleyiciyi izinsiz kullanmak ağır suç içerir