German-Turkish translations for Berg:

dağ · Bergen · tepe · other translations

Berg dağ

Flüsse durchschwommen, Berge erklommen, Kämpfe gefochten.

Nehirleri yüzüp, dağlara tırmanıp, savaşlar yapmışsınızdır.

Dieser Berg ist ziemlich wichtig für Sie, stimmt's?

Bu dağ, senin için çok önemli, değil mi?

Ich fühle mich wie ein riesiger Berg.

Kendimi bir dağ kadar kocaman hissediyorum.

Click to see more example sentences
Berg Bergen

Es gibt immer einen Weg, Mr. Berg.

Her zaman bir yolu vardır, Bay Berg.

Herr und Frau Berg!

Bay ve Bayan Berg.

Jarle Klepp, Bergen.

Jarle Klepp, Bergen.

Click to see more example sentences
Berg tepe

Weit im Osten, hinter Gebirgen und Flüssen, jenseits von Wäldern und Ödland, liegt ein einzelner, entlegener Berg.

Uzaklarda doğuda tepelerin ve nehirlerin ormanların ve çöllerin ötesinde tek ve ıssız bir dağ bulunur.

Wir sind durch die Berge und Olivensträucher geschweift Zitronenbäume, Jasmin

Tepeleri ve zeytinlikleri dolaştık limon ağaçları ve yasemimleri

Da ist ein Kloster hinter jenem Berg.

Şu tepenin arkasında bir manastır var.

Click to see more example sentences