German-Turkish translations for Bestandteil:

parça · bileşen · içerik · other translations

Bestandteil parça

Bananen sind Bestandteil eines gesunden Frühstücks.

Muz sağlıklı bir kahvaltının parçasıdır.

Bestandteil von Mr. Angiers Illusion?

Bay Angier'in gösterisinin bir parçası mıydı?

Ein d'k tagh Dolch ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur.

Bir d'k tagh bıçağı, kültürümüzün en önemli parçasıdır.

Click to see more example sentences
Bestandteil bileşen

Ist das ein wesentlicher Bestandteil der Ehe?

Bu, evliliğin tamamlayıcı bir bileşeni mi?

Die Bestandteile sind selten und teuer.

Bileşenler nadir bulunan ve pahalı cinsten.

Es fehlt nur ein Bestandteil.

Eksik olan tek bir bileşen var.

Bestandteil içerik

Chemische Bestandteile aller Make-Up-Funde bei den Opfern:

Kurbanın üzerinde bulunan makyajın kimyasal içeriği.