German-Turkish translations for Bestechung:

rüşvet · other translations

Bestechung rüşvet

Der Tote, Grant Lee, wurde für Körperverletzung und Bestechung verhaftet typische Gangkriminalität.

Ölü adamımızın adı, Grant Lee saldırı ve rüşvetten tutuklanmış Tipik çete işi.

Bestechung und Diebstahl in Afrika kontrollierbar halten?

Afrika'daki rüşvet ve hırsızlığı kontrol edilebilir tutmak mı?

Was ist das, eine Art Bestechung?

Bunlar nedir, bir tür rüşvet mi?

Click to see more example sentences