German-Turkish translations for Bestrafung:

ceza · cezalandırma · other translations

Bestrafung ceza

Andy, Bestrafung fürs Fremdgehen?

Andy, aldatmanın cezası nedir?

Die Bestien sind eine Bestrafung für die Sünden unserer Väter.

Zebaniler bizim için bir yargı, babalarımızın günahları için bir ceza.

Darum beruht meine Behandlungsmethodik auf körperlicher Bestrafung.

Bu yüzden benim yöntemim, bedensel cezaya dayanıyor.

Click to see more example sentences
Bestrafung cezalandırma

Bestrafung und Reinigung.

Cezalandırma ve arınma.