German-Turkish translations for Beute:

ganimet · other translations

Beute ganimet

Gute Beute gemacht?

Ganimetler iyi mi?

Und jetzt haben wir sogar noch mehr Beute.

Şimdi elimizde çok daha fazla ganimet var.

So viel Beute!

Bu kadar ganimet!

Click to see more example sentences