German-Turkish translations for Beziehung:

ilişki · bağlantı · ilgi · other translations

Beziehung ilişki

Wir sind beide Unternehmer. Wir führen beide komplizierte Beziehungen.

İkimiz de girişimciyiz ikimizin de karmaşık ilişkileri var.

Wir haben eine giftige Beziehung.

Aramızda zehirli bir ilişki vardı.

Welche privaten Beziehungen?

Hangi kişisel ilişkiler?

Click to see more example sentences
Beziehung bağlantı

Sie hat eine Menge Geld, internationale Beziehungen.

Bir sürü parası ve uluslararası bağlantıları var.

Zwischen Erik's Beziehungen und Quinn's Stärke sind diese Jungs beinahe unantastbar.

Erik'in bağlantıları ve Quinn'in gücüyle, bu adamlar dokunulmaz gibiler.

Eddie Alvarez hat Beziehungen.

Eddie Alvarez'in bağlantıları var.

Click to see more example sentences
Beziehung ilgi

Die Beziehung zwischen verschlüsseltem und entschlüsselten Funkspruch interessiert mich.

Beni ilgilendiren şifreli ve şifresi çözülmüş mesajlar arasındaki ilişki.

Auf den Harmonieverlauf in Beziehung zu seinem spektralen Äquivalent.

Her bir düzeninde kendi tayf dengiyle ilgili ezginin matematiksel ilerleyişini.