German-Turkish translations for Bibliothekarin:

kütüphaneci · other translations

Bibliothekarin kütüphaneci

Eine richtige Bibliothekarin kommt hierher?

Gerçek bir kütüphaneci buraya geliyor?

Eine Bibliothekarin kommt her!

Bir kütüphaneci eve geliyor.

Du schickst Dupree zu einer mormonischen Bibliothekarin?

Dupree'ye Mormon bir kütüphaneci mi ayarladın?

Click to see more example sentences