German-Turkish translations for Bindung:

bağ · bağlılık · bağlar · other translations

Bindung bağ

Sie hatten eine besondere Bindung.

Aralarında özel bir bağ vardı.

Wir haben eine Bindung.

Artık aramızda bir bağ var.

Wir haben keine Bindung.

Aramızda bağ falan yok.

Click to see more example sentences
Bindung bağlılık

Ich möchte eine feste Bindung.

Tam bir bağlılık istiyorum.

Partnertattos sind der tiefste Ausdruck von Bindung.

Uyumlu dövmeler bağlılığın en derin ifadesidir.

Das Rückgrat erfordert eine lebenslange Bindung.

Omurga ömür boyu bağlılık gerektiriyor.

Click to see more example sentences
Bindung bağlar

Solche Bindungen übertrumpfen kleinliche Eifersüchteleien.

Bu bağlar önemsiz kıskançlıklara baskın gelir.

Kovalente und ionische Bindungen.

Kovalent ve iyonik bağlar.