German-Turkish translations for Blüte:

çiçek, çiçekli · other translations

Blüte çiçek, çiçekli

Die Blüte des Kirschbaums erreicht den Mond. Das Mädchen murmelt.

Kiraz ağacının çiçeği ayla birleşiyor genç kız mırıldanırken.

Also die Marshmallow-Wurzel-Blüte.

Bu marshmallow-kökü çiçeği.

Clay und Nick betten Melanies Körper unter einem Götterbaum in voller Blüte zur Ruhe.

Clay ve Nick Melanie'nin bedenini çiçek açmış bir sumak ağacının altına defnettiler.