German-Turkish translations for Boden:

yer · toprak · zemin · taban · dip · döşeme · yeryüzü · other translations

Boden yer

London. Eine Zahnarztpraxis mit Stahl und Glas und gewachsten Böden.

Londra tamamen çelik, cam ve yerleri seramik bir dişçi

Alle runter auf den Boden!

Herkes yere yatsın! Aşağı!

Denn wer mag keine sauberen Böden?

Temiz yerleri kim sevmez değil mi?

Click to see more example sentences
Boden toprak

Wasser, Luft, Böden, Bäume.

Su, hava, toprak, ağaçlar.

Roger Stanton ist dafür verantwortlich, dass eine Atombombe auf US-Boden gelangte.

Roger Stanton, ABD topraklarına bir nükleer bomba koymaktan doğrudan sorumlu.

In diesem Boden ist so viel Blut, dass es von Fliegenmaden nur so wimmelt.

Bu toprakta o kadar çok kan var ki kurt sineği larvası kaynıyor.

Click to see more example sentences
Boden zemin

Diese Schichten haben magnetische Anziehungskraft und der Boden hat Abstoßkraft.

Oda. Bu ceketlerin manyetik çekim gücü var. Ve zeminin de itme gücü.

Und glänzende Böden.

Ve parlak zeminler.

Der Boden brennt. Siehst du?

Zemin yanıyor, gördün mü?

Click to see more example sentences
Boden taban

Dein Boden ist kugelsicher, richtig?

Bu arabanın tabanı, kurşun geçirmez mi?

Böden, Wände und Decken.

Taban, duvarlar ve tavan.

Ein doppelter Boden.

Sahte bir taban.

Boden dip

Ich war am Boden eeiner Flasche Gin,

Bir Cin şişesinin dibinde kaybolmuştum ben,

Am Boden ist ein Netz.

Dipte bir var.

Boden döşeme

Die Bettgestelle, die Fensterrahmen den Boden die Toilettensitze.

Yatakların demirlerini, pencereleri muşamba döşemeyi tuvaletlerin kapaklarını.

Boden yeryüzü

Boden an Bridget Scheiß-Jones.

Yeryüzünden Bridget Avanak Jones'a.