German-Turkish translations for Bord:

gemi · uçak · tekne · other translations

Bord gemi

Sensoren zeigen eine einzige humanoide Lebensform an Bord an.

Sensörler gemide tek bir insansı yaşam formu tanımlıyor.

Willkommen an Bord, Hoheit.

Gemiye hoş geldiniz Leydim.

Willkommen an Bord. Ich bin

Gemiye hoş geldiniz, ben

Click to see more example sentences
Bord uçak

Wie viele an Bord?

Uçakta kaç kişi var?

Bringen Sie Mr. Laszlos Gepäck an Bord.

Bay Laszlo'nun bavullarını bul ve uçağa koy.

Es gab eine Explosion an Bord, ich erinnere mich jetzt auch.

Uçakta bir patlama olmuştu, bunu şimdi ben de hatırlıyorum.

Click to see more example sentences
Bord tekne

An Bord, Mr. Devlin!

Tekneye bin Bay Devlin.