German-Turkish translations for Brücke:

köprü · Bridge · other translations

Brücke köprü

Brücke, alle Transporterfunktionen nach Zehn-Vorne übertragen.

Köprü, bütün ışınlayıcıların kumandasını buraya aktarın.

Brücke, meine Holo-Matrix wird instabil.

Köprü, sanal matrisim dengesizleşiyor.

Brücke an Maschinenraum.

Köprüden Makine Dairesine.

Click to see more example sentences
Brücke Bridge

An der Riverfront-Brücke gibt es ein Auffanglager.

Riverfront Bridge'ta bir yardım merkezi var.