Brothers

Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers Merrill Lynch, sie wussten alle darüber Bescheid.

Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers Merrill Lynch, hepsi bu işin içindeydi.

Ich denke da an Bear Stearns, Goldman Sachs und Lehman Brothers und Merrill Lynch.

Bear Stearns, Goldman Sachs ile Lehman Brothers ve Merrill Lynch'i incelerdim.

HEUTE ABEND JAKE UND ELWOOD UND DIE BLUES BROTHERS

BU GECE JAKE VE ELWOOD VE CAZCl KARDEŞLER

Lehman Brothers, eine der traditionsreichsten und größten Investmentbanken wurde gezwungen, Bankrott anzumelden.

En saygın ve büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers iflasını ilan etmek mecburiyetinde bırakıldı.

Es ist Dr. Joyce Brothers.

Bu Dr. Joyce Brothers.

Nur heute Nacht, die Blues Brothers original Rhythm-and-Blues-Show und Revue.

Yalnız bu gece, Blues Biraderler gerçek Ritim ve Blues Şovu ve Revüsü.

Jacob Jankowski. Der ureigene Efeuliga-Tierarzt der Benzini Brothers.

Jacob Jankowski, Benzini Kardeşler'in birinci sınıf üniversite mezunu veterineri.

Ehemaliger Vizepräsident, Lehman Brothers

Eski Başkan yardımcısı, Lehman Brothers

Merrill Lynch, Salomon Brothers, Riesenschwanz Steve.

Merrill Lynch. Salomon Kardeşler. Çılgın Steve.

Er sagte mir, eines Tages seien wir so groß wie Ringling Brothers.

Bir gün bana Ringling kadar büyük bir sirk olacağımızı söyledi.