German-Turkish translations for Bursche:

adamlar · ada · other translations

Bursche adamlar

Er ist ein mieser Bursche.

O, aşağılık bir adam.

Sydney Hewitts neuer Bursche.

Sydney Hewitt'in yeni adamı.

Kennen Sie diesen Mann, harter Bursche?

Bu adamı tanıyor musun sert adam?

Click to see more example sentences
Bursche ada

Ihr Vater war der Comte d'Anjou, ein zügelloser Bursche.

Babası Anjou kontuydu, kanı kaynayan bir adamdı.

'Er war ein geselliger Bursche' bedeutet Alkoholiker.

Çok muhabbet bir adamdı" Yani bir alkolikti.