Cain

Darrell Cain, Captain Leland Stottlemeyer, Natalie Teeger, Adrian Monk.

Darrell Cain, Komiser, Leland Stottlemeyer, Natalie Teeger, Adrian Monk.

Der Besitzer der Dallas Felons, Baxter Cain, möchte wieder Cup-Sieger werden.

Dallas Felon'un sahibi Baxter Cain, yeniden kupa şampiyonu olmak istiyor.

Cain, Ihr Optimismus ist rührend, aber Zeitverschwendung.

Cain, iyimserliğin çok dokunaklı, ancak zaman kaybı.

Du bist ein sehr spezieller Mann, Cain.

Sen çok özel bir adamsın Cain.

Cain greift alle drei Basisschiffe allein an.

Cain üç üs gemisine tek başına saldırıyor.

Mr. Cain wird bald hier sein, dann können Sie das klären.

Bay Cain birazdan burada olur. Bunu o zaman tartışırsınız.

Cain hat dein Todesurteil unterzeichnet.

Cain senin ölüm fermanını imzaladı.

Sie sagte, es sei ein Flugtest für Admiral Cain.

Amiral Cain için birkaç test uçuşu yapacağını söyledi.

Captain. Das ist Darrell Cain.

Komiser, Bu Darrell Cain.

Mr. West, das ist Daniel Cain.

Bay West, bu Daniel Cain.