Carlton

Es ist ein Anfang, Carlton.

Bu bir başlangıç Carlton.

Wir brauchen ihre Hilfe, Mrs. Carlton.

Yardımınıza ihtiyacımız var Bayan Carlton?

Mr. Carlton, haben Sie ein Drogenproblem?

Bay Carlton, uyuşturucu sorununuz var mı?

Krise abgewendet, Carlton.

Kriz önlendi, Carlton.

Carlton, Sheila Carlton.

Carlton, Sheila Carlton.

Carlton fand dich im Pflegesystem und das DYAD war seitdem hinter uns her.

Carlton seni evlatlık sisteminden buldu ve o zamandan beri DYAD peşimizde.

Mr. Carlton, Ria Torres ist sehr gründlich.

Bay Carlton, Ria Torres çok titizdir.

Ich habe eine Reservierung auf Carlton Lassiter und Ehegattin.

Carlton Lasiter ve karısı için bir rezervasyonum var.

Ich habe keinen Carlton Whitfield eingestellt.

Ben, Carlton Whitfield diye birini işe almadım.

Carlton Wood und Harry Fielding.

Carlton Wood ve Harry Fielding.