Catherine

Aber Sie wären eine fantastische Lady Catherine gewesen.

Ama sen muhteşem bir Leydi Catherine olurdun.

Frohe Weihnachten, Catherine.

Mutlu Noeller Catherine.

Catherine, alles in Ordnung?

Catherine, her şey yolunda mı?

Da ist noch etwas, Catherine.

Bir şey daha var, Catherine.

Catherine kommt mich abholen.

Catherine beni almaya geliyor.

Wir verfolgen Catherine Donnelleys Forschung weiter.

Catherine Donnelley'nin araştırmasını devam ettiriyorduk.

Ich bin Catherine.

Ben de Catherine.

Ich bin Catherine, Myrtles Schwester.

Ben Catherine, Myrtle'ın kardeşiyim.

Guten Abend, Catherine.

İyi akşamlar, Catherine.

Catherine, ich bin ein Krimineller.

Catherine, ben bir suçluyum.