Cody

Nein, nein, warte! Cody!

Hayır, hayır, bekle, Cody!

Da vorn ist eine Tankstelle, Cody.

İleride bir benzin istasyonu var Cody.

Hallo, Mr. Cody.

Merhaba Bay Cody.

Cody Jarretts Mutter.

Cody Jarrett'in annesi.

Hey Cody, Erwachsenensprache ist für Erwachsene.

Hey, Code, büyüklerin lisanı büyükler içindir.

Danke für den Mantel, Bill Cody.

Mont için teşekkürler Bill Cody.

Charles Nichols, Sidney Rawlins Gus Johnson, Alex Cody.

Charles Nichols Sidney Rawlins Gus Johnson ve Alex Cody.

Er hat dich, Harrison, Astor und Cody, und dich bedroht.

Seni, Harrison'ı, Astor'la Cody'yi ve seni tehdit etti.

Cody, ich bin Dr. Robbins.

Cody, ben Dr. Robbins.

Ich bin immer da. Für Cody.

Cody için hep buradayım ben.