German-Turkish translations for Dankbarkeit:

minnettarlık · teşekkür · other translations

Dankbarkeit minnettarlık

Ein wenig Dankbarkeit?

Biraz minnettarlık mı?

Für Dankbarkeit gibt es keinen universellen Ausdruck.

Minnettarlık için evrensel bir işaret yok.

Und du erwartest Dankbarkeit?

Bir de minnettarlık bekliyorsun?

Click to see more example sentences
Dankbarkeit teşekkür

Das ist kein Handschlag der Dankbarkeit.

Bu bir teşekkür el sıkışması değil.