German-Turkish translations for Daten:

veriler, veri · other translations

Daten veriler, veri

Tierbeobachtung liefert entscheidende wissenschaftliche Daten.

Hayvanları gözlemlemek, kritik bilimsel veriler sağlıyor.

Alte Daten, neuer Standort.

Eski veriler, yeni bir mekan.

Soll ich Daten reinladen?

Biraz veri girmemi ister misin?

Click to see more example sentences