Deckname

Sie könnte einen Decknamen benutzt haben.

Belki takma bir isim kullanmıştır.

Wie lautet dein Deckname?

Kod adın ne? Tollef.

Er ist der Autor des Bestsellers Deckname Held.

Kendisi en çok satan kitabın yazarı. "Kod-Adı Kahraman

Denn einer von Scimitars weniger bekannten Decknamen ist Walid Abu Sitta.

Çünkü Pala'nın az bilinen takma isimlerinden biri de Walid Abu Sitta.

Milos, Beta, and Pavel Medved Decknamen für Paul und mich Und Michael.

Milos, Beta ve Pavel Medved benim, Paul'un ve Michael'ın takma isimlerimiz.

Sylvia ist einer von Hettys Decknamen.

Sylvia, Hetty'nin takma adlarından biri.

Oder vielleicht ist es kein Deckname.

Belki de kod adı falan değildir.

Black Rock ist ein Deckname für eine geheime FULCRUM-Basis in Barstow.

Kara Kaya, Barstow'daki gizli bir Dayanak üssünün kod adı.

Sie sind kanadischer Spion für die Alliierten. Deckname:

Sen Müttefikler için çalışan Kanadalı bir casussun.

Wajib, Kasim Al-Ali, aber sein Deckname ist Roger.

Watca Avauta, Hasim Alali ama kod adı Wayib.